Opinie o Nas
 • Przechowalnia 0
 • Strona głównaREGULAMIN SKLEPU do 24.12.2014
  ...jest pusty

  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Kontakt

  SKLEP@MANIU-STORE.PL

  HERMAN_KOSZALEK@O2.PL


  INFOLINIA:

  600290797
  w godz 8-20  Miarka nierdzewna do kawy stal 7gr
  Szybki podgląd
  12,99 zł
  Włoska prasa do owoców AL25 ALU Wino Nalewka Sok WYSYŁKA GRATIS
  Szybki podgląd
  349,00 zł
  Kawiarka zaparzacz Venus 6 BIALETTI INDUKCJA NOWA
  Szybki podgląd
  142,00 zł
  Kawiarka zaparzacz klasyczny MOKA EXPRESS 3 fil Bialetti
  Szybki podgląd
  89,00 zł
  Kawiarka zaparzacz Venus 6 COOPER BIALETTI INDUKCJA
  Szybki podgląd
  160,00 zł 155,00 zł
  Włoski przecierak do pomidorów i warzyw mod 190 24cm
  Szybki podgląd
  127,00 zł 109,00 zł
  Certyfikat bezpieczeństa SSL 256bit
  Facebook Messenger

  Facebook Messenger

  REGULAMIN SKLEPU do 24.12.2014

  Sklep internetowy działający pod adresem WWW.MANIU-STORE.PL prowadzony jest przez Pana Mariusza Szermińskiego
  ul Andrukiewicza 11/14
  15-204 Białystok
  adres do korespondencji elektronicznej: SKLEP@MANIU-STORE.PL NIP 542-265-41-17
  REGON 200193524

  Wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 80505 przez Prezydenta Miasta Białegostoku

  Konto bankowe:
  44 1020 1332 0000 1802 0374 9322  - zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

  Regulamin dokonywania zakupów w sklepie WWW.MANIU-STORE.PL

  § 1 Postanowienia ogólne

  . Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.MANIU-STORE.PL i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1) warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

  2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

  3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

  Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu WWW.MANIU-STORE.PL . oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

  Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

  Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  - przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox 4.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome

  - optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

  § 2 Oferta

  Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.

  Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

  Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.

  Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych

  Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu.

  Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

  § 3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

  Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie WWW.MANIU-STORE.PL lub pocztą elektroniczną, - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia, oraz telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w godzinach pracy sklepu.

  Warunkiem złożenia zamówienia przez wypełnienie formularza w sklepie internetowym.

  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

  W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1) przedmiotu zamówienia,
  2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3) wybranej metody płatności

  Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.

  Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu max. 24 godzin w dni robocze.

  W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 7 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

  Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej.

  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży  § 4 Metody płatności i dostawa

  Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  1) za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru od kuriera, poczty.

      Maksymalna kwota wysyłki pobraniowej to 1500pln.
  2) przelewem na numer konta bankowego 44 1020 1332 0000 1802 0374 9322 . Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto.

  Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski przez firmę kurierską, udostępniamy też do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni. W przypadku, gdy w chwili złożenia zamówienia w magazynie Sprzedawcy znajduje się zamawiany produkt, termin dostawy wynosi maksymalnie 2 dni roboczych. Opłaty za dostawę są naliczane jednorazowo dla wszystkich zakupionych towarów i wyszczególniane są w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail sklep@maniu-store.pl .Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

  1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

  2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

  3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa

  przewoźnika,

  4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu

  przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że

  szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

  § 5 Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy


  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – to jest w okresie dwóch lat od daty sprzedaży. Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.


  Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres: sklep@maniu-store.pl


  Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres sklep@maniu-store.pl .

  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu  Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  6) dostarczania prasy,
  7) usług w zakresie gier hazardowych.


  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zmieniony w wyniku użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd nie podlega zwrotowi. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: MANIU-STORE Mariusz Szermiński ul. Andrukiewicza 11/14 15-204 Białystok. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 7 dni od jego otrzymania.

  Koszt przesyłki zwrotnej obciąża Klienta.

  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

  W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.

  Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

  § 6 Ochrona danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest: Pan Mariusz Szermiński ul. Andrukiewicza 11/14 !5-204 Białystok,

  Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

  Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

  Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora tj sklep@maniu-store.pl.

  Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej

      1.1 Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
     1.2 Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.

  § 7 Postanowienia końcowe

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Własność intelektualna

  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu którego właścicielem jest Pan Mariusz Szermiński (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

  Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na adres

  sklep@maniu-store.pl

  Białystok, 16-08-2012

  Sklep Maniu-store.pl

  Mariusz Szermiński

  ul. Andrukiewicza 11/14

  15-204 Białystok  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentow oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia. . . . . . . . . . . . . . . . w. . . . . . . . . . . . . . . .

  Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
  na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Zwracam w stanie niezmienionym towar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otrzymany dnia . . . . . . . . . . . . . .

  Podpis konsumenta
  Oferujemy usługi z zakresu artykułów gospodarstwa domowego. Polecamy kawiarki, renomowanych Włoskich marek marcato, comandante , włoskie produkty marcato oraz importowane z Ameryki Południowej oryginalne młynki do kawy czy kawiarka indukcyjna. W naszym sklepie można również kupić bardzo wytrzymałe produkty takie jak kawiarka bialetti oraz różnego rodzaju akcesoria alkoholowe. Jednym z najbardziej popularnych naszych produktów, jest maszynka Atlas Marcato a akcesoria do kawiarek to hit ostatniego sezonu. Nasz sklep to również sklep z akcesoriami kuchennymi, a produktem firmowym są bialetti indukcja oraz nierdzewne kawiarki na indukcję. W cenie promocyjnej dostępna jest maszynka do makaronu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, oraz do zakupów, nasi konsultanci pomogą dokonać wyboru nawet najbardziej wymagającym klientom.
  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Zarządzaj cookies

  Niezbędne pliki cookies
  Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
  Analityczne pliki cookies
  Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
  Funkcjonalne pliki cookies
  Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
  Reklamowe pliki cookies
  Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
  Powered by eBiznes.pl